คนยุคมือถือรุ่นแรกๆกำลังจะก้าวสูงวัยสูงอายุ โรคกระดูก ปวดเรื้อรัง ปัญหาหมอนรองกระดูกทับเส้นกำลังจะเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมอย่างเราๆ ...

Read More